1. SĄVOKOS

 

1.1. Pardavėjas – UAB Metausta, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 303100222, buveinės registracijos adresas: Jurgio Baltrušaičio g. 1 Vilnius, Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas LT100008142113, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

1.2. Pirkėjas – asmuo, perkantis iš Pardavėjo prekes arba paslaugas. Pirkėjas – vartotojas yra fizinis  asmuo, sulaukęs 18 metų, ketinantis įsigyti prekių ar paslaugų iš Pardavėjo UAB Metausta, su verslu ar profesija nesusijusiais tikslais. Pirkėjas – verslininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis įsigyti prekių iš Pardavėjo UAB Metausta su verslu ar profesija susijusiais tikslais. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis veikia per įgaliotą atstovą, užsiregistravusį Parduotuvėje nustatyta tvarka.

1.3. Parduotuvė:

      1.3.1. Elektroninė UAB Metausta parduotuvė, pasiekiama adresu www.insportline.lt

      1.3.2. Fizinė parduotuvė adresu Ateities pl. 23b. Kaunas.

1.4. Taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo–pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos.

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

2.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu iš Pardavėjo susijusias nuostatas.

2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ar pakeistą pardavimo tvarką bei sąlygas. Pirkėjas informuojamas apie tai el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

 

3. PRIVATUMO POLITIKA

 

3.1. Visi iš vartotojų surinkti asmens duomenys tvarkomi LR nustatyta tvarka.

3.2. Visi surinkti duomenys apie jus ir jūsų pirktą prekę niekada nebus perduodi trečiosioms šalims ar panaudoti kitais negarbingais tikslais.

3.3. Išsamias privatumo politikos taisykles galite paskaityti nuorodoje: https://insportline.lt/lt/info/privatumo-politika/6

 

4. PREKIŲ UŽSAKYMAS

 

4.1. Pirkėjas prekes gali užsisakyti vienu iš šių būdų:

3.1.1. Internetu, pateikdamas užsakymą Pardavėjo elektroninėje parduotuvės svetainėje.

3.1.2. Kitomis elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu arba telefonu.)

3.1.3. Fizinėse Pardavėjo parduotuvėse.

4.2. Pirkėjas prekes užsakydamas 3.1.1 nurodytu būdu, privalo sistemoje pateiktuose informacijos laukuose nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka. Jeigu, Pirkėjas pateikė klaidingus duomenis, pavyzdžiui klaidingą prekių pristatymo adresą ar kontaktinį telefono numerį, dėl ko Pardavėjas patyrė papildomas išlaidas siųsdamas prekes pakartotinai, Pardavėjas gali pereikalauti padengti patirtus nuostolius iš Pirkėjo.

4.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis ir jų taikymu.

4.4. Pirkėjui pateikus prekių užsakymą yra laikoma, kad tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis.

 

5. PREKIŲ PRISTATYMAS

 

5.1.  Užsakymas vykdomas po visiško atsiskaitymo su mumis. Kai prekė yra sandėlyje, įsipareigojame ją pristatyti per 1–4 darbo dienas.

5.2.  Jeigu prekės Pardavėjo sandėlyje nėra ir ji pažymėta kaip užsakomoji prekės numatomas pristatymo terminas nurodomas prie pasirinktos konkrečos prekės, apie planuojamą prekės pristatymo terminą Pirkėjas yra informuojamas ir elektroniniu laišku su užsakymo patvirtinimu.

5.3.  Užsakytas prekes, kurias Pardavėjas turi sandėlyje, paruošia siuntimui tą pačią darbo dieną (pateiktiems užsakymams iki 15:00 val.), sulaukus apmokėjimo ir jei apmokėjimas matomas ne vėliau kaip iki 15.00 val., kitu atveju Pirkėjo prekes paruošia siuntimui kitą darbo dieną.

5.4. Pardavėjas pasiliek teisę, jog išimtinais atvejais prekės pristatymas gali vėluoti, dėl nenumatytų aplinkybių.

5.5. Užsakymai siunčiami diskrečioje apsauginėje pakuotėje, jog prekė nebūtų pažeista.

5.6. Pirkėjo išsirinkta prekė bus supakuojama į specialiai pagamintą pakuotę ant kurios bus nurodomi siuntėjo bei gavėjo nurodyti adresai, taip pat pridėtas siuntos važtaraštis nurodantis kokios prekės yra siuntoje.

5.7.  Jeigu užsakymą sudaro ne viena prekė, o pasirinktos prekės turi nurodomus skirtingus pristatymo terminus, Pardavėjas, pasilieka teisę prekes siųsti atskiromis siuntomis, pagal nurodytus individualius prekių pristatymo laikus, pateikus prašymą prekes gauti vienu metu, visoms prekėms bus taikomas tas pristatymo terminas, kuris buvo nurodomas prie vienos iš pasirinktų prekių ilgiausias.

5.8. Pirkėjas turi patikrinti prekes, jų pakuotes prekių priėmimo – perdavimo metu iš kurjerio. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus.

5.9. Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir nenurodžius pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.

 

6. PARDAVĖJO ATSAKOMYBĖ

 

6.1. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už padarinius, jei jų atsirado dėl to, jog Pirkėjas pateikė klaidingus Asmens duomenis sudarant pirkimo – pardavimo sutartį tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

6.2. Pardavėjas nėra atsakingas už parduotuvėje esančias nuorodas į kitus tinklalapius, juose pateiktą informaciją ar kitą vykdomą veiklą.

6.3. Pardavėjas pasilieka sau teisę bet kada sustabdyti savo veiklą ar ją pakeisti nieko apie tai neįspėjus.

6.4.  Pardavėjas įsipareigoja pristatyti jūsų užsakytą prekę tuo adresu, kurį jūs nurodėte atlikdamas užsakymą.

6.5. Pardavėjas pasilieka sau teisę pakeisti jūsų užsakytą prekę į analogišką (jei tuo metu neturime jūsų pasirinktos prekės) arba grąžinti jūsų sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

 

7. PIRKĖJO ATSAKOMYBĖ

 

7.1. Pirkėjas atsako už visų savo pateiktų duomenų tikslumą.

7.2. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už visus savo atliktus veiksmus Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje.

7.3.  Jeigu Pirkėjas nesusipažino su pirkimo – pardavimo taisyklėmis – laikoma, kad jis neturite teisės apsipirkti Pardavėjo parduotuvėje.

7.4. Pirkėjui teikiant užsakymą internetu ir pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš sutinku su prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoju jų laikytis, yra laikoma, kad Pirkėjas pilnai susipažino ir sutiko su pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo taisyklėmis.

 

8. PREKIŲ GRĄŽINIMAS, PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES ATSISAKYMAS

 

8.1.  Pirkėjas (vartotojas) gali grąžinti ar pakeisti prekes pirktas Pardavėjo parduotuvėje (fizinėje aba elektroninėje), tai padaryti gali per 30 dienų, nuo prekės gavimo dienos. Grąžinant ar keičiant prekę ji turi būti supakuota originalioje pakuotėje, prekė negali būti naudota ar pažeista, nepraradusi prekinės išvaizdos. Pirkėjas sutarties gali atsisakyti pristatydamas prekę į fizinę parduotuvę adresu Ateities pl. 23b. Kaunas, arba elektroniniu paštu info@insportline.lt atsiųsdamas Pardavėjui pranešimą apie Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą. Savo pranešime, pirkėjas turi aiškiai nurodyti jog nori atsisakyti pirkimo sutarties, pateikti pirkimo dokumentą (sąskaitą faktūrą arba kvitą). Prekės pardavėjui turi būti grąžinamos ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymo patvirtinimo iš Pardavėjo. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Tinkama siuntos pakuotė yra tokia, kurios nepažeidus neįmanoma pasiekti ir sugadinti siuntos turinio. Pakuotė turi apsaugoti siuntos turinį nuo galimų pažeidimų transportavimo ir rūšiavimo metu. Taip pat pakuotė turi būti saugi, t.y. neturi kelti pavojaus aplinkai: žmonėms, kitoms siuntoms, įrenginiams ir pan. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos.

8.2.  Pirkėjui pinigai už grąžinamą prekę yra grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui.

8.3. Pardavėjas pasilieka teisę prekes po grąžinimo patikrinti, jeigu grąžinamos prekės neatitinka reikalavimų, t.y. buvo pažeistos, panaudotos, sugadinta pakuotė ar prekinė išvaizda. Jeigu pastebėti prekės pažeidimai prekei, kuri buvo pirkta Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, už prekes gali būti grąžinta iki 80 proc. sumos.

8.4  Tuo metu, kol prekė yra grąžinama ar keičiama už ją atsako vartotojas, taip pat, grąžinimo ar keitimo išlaidas turi vartotojas, Pardavėjas padengs transportavimo išlaidas tik tuo atveju, jeigu gauta prekė buvo nekokybiška arba netinkama naudoti.

8.5. Kokybiškos užsakomosios prekės nėra grąžinamos, t.y. prekės kurios buvo užsakomos arba gaminamos pagal Pirkėjo užsakymą.

 

9. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

 

9.1. Pirkėjas yra informuojamas, kad Prekių nuotraukos bei video skirtos tik iliustraciniams tikslams. Originalių produktų parametrai, spalvos, užrašai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl reikia vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose. Vizualinė prekių medžiaga nenurodo prekių komplektacijos, todėl būtina vadovautis prekės aprašyme ir specifikacijose pateikta informacija.

9.2. Pirkėjų (vartotojų) įsigytoms prekėms taikoma įstatyminė 2 metų prekių kokybės garantija.

9.3. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti prekių garantija, grąžina prekę Pardavėjui, kad ji būtų pataisyta. Jeigu grąžinama prekė sveria mažiau nei 10 kg. už prekės pristatymą išlaidos tenka Pirkėjui.

9.4. Jeigu prekės gedimo pašalinti negalima, prekė gali būti keičiama alternatyvia preke.

9.5. Pirkėjas su preke turi pristatyti prekės įsigijimo dokumentus (sąskaitą faktūrą arba prekės pirkimo kvitą).

 

10. NETEISMINIS GINČO SPRENDIMAS

 

10.1. Jeigu jūsų netenkina mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės, jūs galite pateikti mums rašytinę pretenziją el.p info@insportline.lt kurią išnagrinėsime ne vėliau kaip per 30 dienų. Jeigu atsakymas jūsų netenkins, galite kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (interneto svetainėje www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje ec.europa.eu/odr/.

 

Siekdami užtikrinti geresnę naršymo kokybę, naudojame slapukus. Toliau naršydami mūsų svetainėje sutinkate su jų veikimu. Kitu atveju galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir atsisakyti slapukų veikimo.

Product added to compare.
Prekė įsiminta